Mint minden webáruház, a mi webáruházunk is cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújthassunk. Webáruházunk a cookie-k elfogadásával működik tökéletesen.
Termékek Menü

14 napos elállási jog

Mit is jelent a 14 napos elállási jog?

Az online vásárlások során fizikai kontaktus nélkül, pusztán képekre, videókra, vásárlói véleményekre alapozva rendelünk meg termékeket. Így a végén nem biztos, hogy azt kapjuk, amire gondoltunk. A jog ezt a helyzetet igyekszik kompenzálni az online vásárlás elállási lehetőségének megteremtésével.

A jogszabály nagyon pontosan fogalmaz.

  • A fogyasztónak, a termék kézhezvételét követő 14 napon belül joga van elállni a vásárlástól

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

  • Bt., kft, rt, e.v., egyéb cégforma nem minősül fogyasztónak, nincs elállási joga.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

  • Elállás esetén a terméket utánvétel nélküli csomagként kell visszaküldenie erre a címünkre: Lipkovics Balázs E.V. 3399 Andornaktálya II. Rákóczi Ferenc út 272

Fontos tudnia, hogy a vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

  • A Fogyasztóvédelmi Hatóság e kérdésben egyértelműen fogalmaz: "Fontos tudni ... hogy ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használtuk, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé."
    Az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben is engedélyeznénk Önnek. Erről az únió minden tagállamra kötelezően alkalmazandó Európai uniós irányelv rendelkezik ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32011L0083&from=HU (47)-es bekezdés) .

A terméket kipróbálhatja olyan mértékben, ahogyan azt a boltban is engedélyeznék az Ön számára. Azonban ha kipróbálás után úgy dönt, hogy a termék valóban megfelel a termék az Ön személyes igényeinek, tetszik az anyagminősége, színe, valóban olyan, mint ahogyan azt a webáruházban láthatta és elképzelte a fényképek, leírás alapján, meg kívánja tartani azt, azaz mint a boltban tenné megvásárolja, majd használatba veszi, onnantól kezdődően az általunk forgalmazott termékek nagy része veszít az értékéből, szemmel láthatóan is használt termékké válik, amit új termékként nem tudunk forgalomba hozni. Ezért az értékcsökkenésért a fogyasztó tartozik felelősséggel vállalkozásunk felé.

A 14 napos elállási jog nem biztosít többletjogokat a bolti vásárlással szemben. A 14 napos elállási jog arra hivatott, hogy a vásárolni kívánt terméket meg tudja tekinteni, meg tudja vizsgálni ugyan úgy, ahogyan azt a bolti értékesítésnél tudná. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a vállalkozásunknak.

  • Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem veszünk át, mivel Ön felelősséggel tartozik az áru esetleges értékcsökkenéséért.

Tehát: kipróbálhatja a terméket, de ha használatba is veszi azt, Ön felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért. Az általunk forgalmazott termékek túlnyomó többségében a használatból bekövetkezik ez az értékcsökkenés, amiért a vásárló felel.

Csak működőképes és sérülésmentes, újként forgalomba hozható terméket veszünk vissza teljes áron.

Tönkrement vagy megsérült, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan terméket nem veszünk vissza, mivel annak az értéke nulla. Amennyiben a termék 72órán belül meghibásodik, kicseréljük Önnek. Azonban ha 72órán túl, de 14 napon belül hibásodik meg, nem vesszük vissza a terméket. Ez esetben Önnek szavatossági, garanciális jogával kell élnie.

Például: leszállítjuk Önnek a megrendelt fűkaszát a gyári dobozában. Ön összeszereli, beüzemeli, beindítja a garázsában, meggyőződik róla, hogy a fűkasza megfelel az egyéni elképzeléseinek, paraméterei megfelelnek a webáruházban látottaknak, működik a gép, színe, formája, méretei,  anyagminősége stb... is megfelelő Önnek, tehát a gép olyan, amit a bolti vásárlásnál is megvásárolt volna. Ezt jelenti a törvény által biztosított kipróbálási lehetőség. Erre ad Önnek 14 napot a törvény.

Azonban ha mégsem tetszik Önnek a gép, és mégsem vásárolná meg ezt a terméket bolti vásárlás alkalmával, és meggondolja magát, mert mégsem szeretné megvásárolni a fűkaszát, semmi gond, ekkor még vissza tudjuk venni a teljes újkori vételáráért, mivel a gépet csak kipróbálta, és nem használta.
A használat miatt nem veszített értékéből, nem lett csupa fű a vágófej és a vágófej környéke a gépen.

De ha ezek után kimegy az udvarra, és elkezdi levágni a füvet, tehát elkezdi a gépet használni, a fűkasza máris veszít az újkori értékéből, mivel szemmel láthatóan használt géppé válik. Innentől kezdve nem tudjuk visszavenni a gépet. Az új termék munkavégzés közben történő kipróbálása következtében a termék elveszíti újszerűségét. Így Ön már nem lesz jogosult a teljes vételár visszakövetelésére. Vagyis, a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért Ön felelősséggel tartozik az eladó felé, és azt meg kell térítenie részére. Tehát a munkavégzés közben kipróbált készülékeket csupán értékcsökkenéssel tudjuk visszavenni. Ezért az értékcsökkenésért a vásárló a felelős.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján a profikisgep@profikisgep.hu címen) a Szolgáltató részére.
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

Dokumentum helye

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail útján történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Az értékesítő követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó hatályos Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV

Peres eljárás esetére a felek kikötik az Egri Városi Bíróság ill. a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Panaszával fordulhat az Online Vitarendezési fórumhoz, melyet az alábbi címen ér el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

A honlap használatáról bővebb infó itt: http://www.bekeltet.hu/…/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyo…

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

Horvátország - VIR sziget
Nyaraljon Horvátországban a Vir szigeten!

Kínálatunkban 2 db egyenként 4fős új építésű füstmentes apartman található.
Az apartmanok szükség szerint összenyithatóak, teljesen felszereltek, pótágyazhatóak.
INGYENES KLÍMAHASZNÁLATTAL!

Bővebb információért kattintson az alábbi linkre:
http://dalmacia.atw.hu/